Telefoon 06 41 48 2499

Jolanda Terstappen, Verzorgende Individuele Gezondheidszorg

profielfoto website

Dat de zorgvrager zich veilig, geborgen en comfortabel voelt tijdens de dagelijks zorg, dat is mijn streven!'

Jolanda

 

Wie ben ik?

Ik heb mijn opleiding tot Ziekenverzorgster gedaan in 1974 in de Ursulakliniek in Wassenaar. Deze kliniek was in die jaren een bekend en gerespecteerd ziekenhuis vanwege de grote kennis omtrent neurologie en neurochirurgie.

Gedurende mijn opleiding heb ik gewerkt op de intensive care, kinderafdeling en observatie afdeling. Ná mijn opleiding heb ik enkele jaren op de intensive care afdeling gewerkt.

Nadat de Ursulakliniek ging fuseren met het West-Einde ziekenhuis in Den Haag ben ik mij gaan richten op andere sectoren van de verpleging waaronder: algemeen ziekenhuis, verpleeg-en verzorgingshuis, particuliere thuiszorg, woonbegeleiding, Niet Aangeboren Hersenletsel en dak-en thuislozenbegeleiding.

Tot maart 2020 was ik werkzaam in de zorg. Door Covid en de veranderingen die dat met zich meebracht heb ik besloten niet meer terug te keren in de zorg en mijn opgedane ervaring en kennis over ziekenzorg, ouderenzorg en verplegen in het algemeen over te brengen in mijn bedrijf door middel van de cursus Ziekenverzorging 2.0 en Zorgondersteuner 2.0.
Een inzichtelijke, inspirerende en praktische vorm van lesgeven en informatie ontvangen.

Mijn passie

Tijdens de zorgverlening probeer ik oog te hebben voor de afhankelijke positie waar mensen in verkeren als ze ziek zijn, bewegingsbeperkingen kennen of een progressieve aandoening.

Ik vind het belangrijk om zorgvragers goed te observeren en in te schatten wat zij nodig hebben wanneer zij niet in staat zijn dit voldoende duidelijk te maken, vanwege handicap, dementie of vergevorderde ziekte.

Er wordt in de lessen geleerd om op een rustige, veilige en respectvolle manier te werken zodat de zorgvrager zich geborgen voelt.

Tijdens de cursus besteed ik veel aandacht aan het welzijn van de zorgvrager tijdens elke zorghandeling.

Door ervaringen in diverse sectoren van verplegen en verzorgen, heb ik veel aspecten van dit prachtige vak leren kennen die een inspirerende toegevoegde waarde blijken te zijn tijdens de lessen.

 

 

Geslaagd! Speld wordt opgedaan.

Jolanda Terstappen-Kriek
Verzorgende Individuele Gezondheidszorg

Voor meer informatie:
(06)41 48 2499
info@ikbenthuisindezorg.nl

 

Mijn bedrijf is tevens een:


bed
uitleg_praktijk

Ervaring

Ziekenhuis (Ursula Kliniek, Rode Kruis)
Verpleeg-en verzorgingshuizen
Mantelzorger

Particuliere thuiszorg
Begeleid wonen voor licht dementerenden

 

Centralist Ambulancedienst
Verpleeghuis afdeling NAH (niet aangeboren hersenletsel)