Autisme in de ouderenzorg

Autisme in de ouderenzorg Het is voor verpleegkundigen en verzorgenden niet altijd duidelijk hoe om te gaan met een bewoner die autistisch is. Vaak weet men er onvoldoende van af. Het vereist kennis en inzicht van de verzorging om de trage verwerking van informatie van de bewoner te zien en te begrijpen en je omgangsvorm […]

Eten en drinken tijdens ziekte. Workshop donderdag 25 oktober

Eten en drinken tijdens ziekte en het belang van goede mondverzorging Eten en drinken is erg belangrijk, juist tijdens ziekte wil dit nog wel eens in de verdrukking raken vanwege, geen of weinig dorst en hongergevoel, slik en kauwproblemen of vanwege de fase van het ziekteproces waarin de zorgvrager zich bevindt. Het is belangrijk dat […]